Wat als ... er een Soft Due Diligence Check bestond?

Wat als ... er een Soft Due Diligence Check bestond?

We kennen allemaal de term due diligence. Het is wat we in het Nederlands ‘het boekenonderzoek’ noemen. Het is het proces van het vaststellen van de juistheid van de door de verkoper aan de koper verstrekte informatie en het in beeld brengen van potentiële risico’s (en kansen) van de over te nemen organisatie. Traditioneel richt een due diligence onderzoek zich op de financiële, fiscale en juridische aspecten. Meer en meer komen ook commerciële aspecten en IT en milieu aan bod.

Maar wat dan met de zachte aspecten als (organisatie)cultuur en waarden, leiderschapsstijl, personeelsbeleid, CSR, …? Zoals we al aangaven in onze blog De valkuilen van een fusie of overname (fusiesenovernames.be) zijn het net deze aspecten die beslissen of een fusie of overname slaagt. Kan je cultuur en waarden meten? En bestaat er dan zoiets als een soft due diligence?

De belangrijkste trends van 2021 en een voorspelling voor 2022

De belangrijkste trends van 2021 en een voorspelling voor 2022

2022 is een maand oud en de coronapandemie is hopelijk grotendeels achter de rug. Een ideaal moment om kort terug te blikken op 2021, maar vooral vooruit te kijken naar wat 2022 op M&A vlak in petto heeft. Wat zijn de keyfigures van 2021 en welke zijn de belangrijkste trends en evoluties die we in 2022 mogen verwachten?

De bouwstenen voor een geslaagde organisatieverandering

De bouwstenen voor een geslaagde organisatieverandering

De huidige maatschappelijke en economische realiteit dwingt organisaties tot verandering. Bedrijven zien de nood in van diversificatie of verticale integratie. Het aantal fusies en overnames zal de komende maanden sterk toenemen. Een juiste aanpak van het integratietraject wordt dan cruciaal om de doelstellingen van de nieuwe organisatie te realiseren.

Bovendien verdubbelt de ‘speed of change’ elk jaar. Alles evolueert dus enorm snel. Organisaties staan dus voor de gigantische uitdaging om hun verander- en innovatievermogen te verhogen. Hoe doe je dat en wat zijn de bouwstenen hiervoor?

Post merger integration. Hoe pak je het aan?

Post merger integration. Hoe pak je het aan?

Uit studies blijkt dat veel organisaties worstelen met de ‘post merger integration’. Beoogde synergieën en doelstellingen worden vaak niet gehaald. Wetenschappelijk onderzoek spreekt van percentages tussen 65% en 85%.
Hallucinant! De negatieve impact is vaak groot. Personeelsverloop, imagoschade, geïnvesteerde tijd, een financiële aderlating, …

Verandermoeheid binnen organisaties

Verandermoeheid binnen organisaties

Iedereen is het met me eens: "Niet evolueren als organisatie is dodelijk". En toch zien we een fenomeen als 'verander-moeheid' optreden in organisaties. Zelfs bij medewerkers die behoorlijk veranderingsgezind zijn, en zelfs bij gedreven change managers. Hoe komt dit? En vooral, hoe voorkom je dit?

VUCA = Vision – Understanding – Clarity – Agility

VUCA = Vision – Understanding – Clarity – Agility

Corona-crisis, energie-crisis, klimaatcrisis, ...  De kranten staan vol negatieve berichten. Hoe ga je daar als mens en organisatie mee om? Hoe kan je een crisis omturnen naar een positieve boodschap zodat mensen en organisaties ook de opportuniteiten zien?

Onderstroom, wat is dat?

Onderstroom, wat is dat?

Misschien heb je het zelf ook al eens aan de lijve meegemaakt? Aan de oppervlakte lijkt de zee ogenschijnlijk kalm en de eerste meters dat je zwemt lijkt er niets aan de hand. Wat dieper in de zee voel je plots een serieuze trekkracht. Slechts met héél veel moeite kan je voorkomen dat je meegezogen wordt. Dat is onderstroom. Onzichtbaar, bijzonder krachtig en heel moeilijk om aan te ontsnappen. 

Ook binnen organisaties bestaan onderstromen. Benieuwd wat we daarmee bedoelen? 

De succesfactoren van een fusie of overname

De succesfactoren van een fusie of overname

In de blog ‘De valkuilen bij een fusie of overnameconcludeerden we dat effectieve communicatie en betrokkenheid van medewerkers essentieel zijn voor een voor een succesvolle integratie van twee bedrijven.

In deze blog gaan we dieper in op die succesfactoren.
Waarom roept een fusie of overname zoveel weerstand op?
En hoe krijg je alle medewerkers op 1 lijn achter de nieuwe strategische visie?

De fusie- en overnamemarkt trekt weer aan.

De fusie- en overnamemarkt trekt weer aan.

Het zal u niet verwonderen dat corona een negatieve impact had op de fusie en overnamemarkt. 
Hoe zien experten de toekomst? Benieuwd wat mee speelt? Lees dan zeker verder.

Fusies en Overnames | Maak van je integratietraject een succes!

Wij begeleiden en ontzorgen organisaties in het uitwerken en implementeren van een integratieplan bij fusies en overnames.
Onze aanpak? Holistisch. We kijken dieper omdat we ook anders luisteren.
Ons doel? Een efficiënte performante organisatie enerzijds, met een geïntegreerde mensgerichte bedrijfscultuur én betrokken medewerkers anderzijds.
Wij zijn ervan overtuigd dat het ene niet zonder het andere kan.