De belangrijkste trends van 2021 en een voorspelling voor 2022

De belangrijkste trends van 2021 en een voorspelling voor 2022

2022 is een maand oud en de coronapandemie is hopelijk grotendeels achter de rug. Een ideaal moment om kort terug te blikken op 2021, maar vooral vooruit te kijken naar wat 2022 op M&A vlak in petto heeft. Wat zijn de keyfigures van 2021 en welke zijn de belangrijkste trends en evoluties die we in 2022 mogen verwachten?

De cijfers van 2021

Wereldwijd

Wereldwijd werden er in 2021 voor 5,6 biljoen dollar (jawel 5.600 miljard) aan fusies en overnames gedaan. Omgerekend is dit 5.000 miljard euro. Dat is niet alleen een stijging met 64% t.o.v. coronajaar 2020, maar de waarde van de deals ligt ook 54% hoger dan 2019, toen er van een pandemie nog geen sprake was. (bron = Financial Times o.b.v. gegevens Refinitiv)

Ongeveer een derde hiervan werd in Europa gerealiseerd. Volgens cijfers van persbureau Bloomberg werd in Europa in 2021 voor bijna 1.600 miljard euro aan fusie- en overnamedeals gesloten. Hierdoor is 2021 het beste jaar sinds 2007.

De Lage Landen

Ook bij ons herstelde de M&A markt zich snel. De markt kelderde in de eerste helft 2020, stabiliseerde zich in de 2e helft van 2020 en kende in de eerste helft een sterke heropleving. Dit herstel zette zich in de 2e helft van 2021 door, waardoor het niveau van pre-corona alweer bereikt werd.

In onderstaande grafiek van de Nederlandse MKB markt* (MKB is de Nederlandse term voor KMO) kan je vaststellen dat de gemiddelde betaalde EBITDA-multiple recht evenredig is met de bedrijfsgrootte (uitgedrukt in EBITDA). Met een gemiddelde multiple van 4,85 zit men bij terug op het pre-coronaniveau van 2018 en 2019. Al zijn er natuurlijk sectoren waar de evolutie minder rooskleurig is. We stellen ook vast dat de multiple voor de grotere bedrijven gestegen is in vergelijking met 2019.

Vlaanderen - en bij uitbreiding België - is net als Nederland een KMO-land. We mogen er dus vanuit gaan dat de multiples, evoluties en trends die in Nederland gelden bij ons gelijkaardig zijn.

* MKB = Middelgroot en Klein Bedrijf

Bron: Brookz Overname Barometer H1-2021

Wat is de reden achter deze positieve cijfers en wat kunnen we hieruit besluiten?

Vooreerst waren er heel wat ondernemers die omwille van de coronapandemie op zoek gingen naar een sterke financiële partner. Aan de andere kant waren er ondernemers die opportuniteiten zagen om te diversifiëren, verticaal te integreren of een concurrent uit te schakelen. Bovendien zitten de investeringsmaatschappijen op een pak geld vanwege de lage rente en de in 2020 stilgevallen markt. Vooral bedrijven die het de voorbije jaren goed gedaan hebben, kunnen op een pak interesse rekenen.

Uit zowel de wereldwijde, de Europese als de Nederlandse cijfers kunnen we afleiden dat 2021 een topjaar was. Economen en M&A experten gaan ervan uit dat ook 2022 een sterk M&A jaar zal worden. Er is veel geld beschikbaar, de rente staat laag, de macro-economische vooruitzichten zijn goed en er heerst veel optimisme binnen de M&A-sector.

 

De belangrijkste trends van 2021 en een voorspelling voor 2022

De waarde van medewerkers bij een fusie en overname

Volgens de Belgian M&A Survey 2021 van PWC worden medewerkers meer en meer aanzien als de keyfactor voor waardecreatie bij fusies en overnames. Meer nog, het onderzoek bevestigt nogmaals dat culturele mismatches en de uitdagingen rond waarden, cultuur en medewerkers bovenaan staan als oorzaak voor mislukte integraties. Er wordt hierbij aangegeven dat in vergelijking met 2020 een positieve evolutie merkbaar is. Ongeveer 1 op 3 ‘corporate’ (ver)kopers en 1 op 2 financiële (ver)kopers maakt altijd een grondige studie van de organisatiecultuur van beide ondernemingen. Jammer genoeg maakt slechts 1 op 5 altijd een plan om de cultuurverschillen te overbruggen en een nieuwe cultuur voor de eengemaakte organisatie te ontwikkelen. Nochtans wordt het uitwerken en implementeren van een weldoordacht integratieplan sterk aanbevolen, idealiter ondersteund door specifieke (externe) expertise hierin. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel, maar het groeiend bewustzijn stemt ons alvast hoopvol.

Welke rol speelt duurzaam verantwoord ondernemen bij een M&A?

Uit verschillende onderzoeken en diverse rapporten blijkt dat CSR (Corporate Social Responsibility) en ESG (Environmental, Social & Governance) als basis voor duurzaam en verantwoord ondernemen een steeds belangrijkere rol spelen in de overnamebeslissing bij KMO’s. Volgens een Nederlandse studie vormt het al bij 1/3 een formeel aandachtspunt bij de investeringsbeslissing en bij ongeveer de helft wordt het gewoon in beschouwing genomen. Maar van doorslaggevend belang is het zeker nog niet. Dat was slechts het geval bij 3%. Bij 20% vormt het helemaal geen onderdeel van de investeringsbeslissing. In België zijn de cijfers gelijkaardig. Meer dan 1 op 4 voert systematisch een ESG due diligence uit bij een F&O transactie, 2/3 doet het soms. Driver ervan is jammer genoeg vaak risicobeperking en minder een opportuniteit voor waardecreatie of op vraag van de investeerders.

Conclusie

Hoewel de aandacht voor CSR/ESG bij M&A momenteel nog relatief beperkt is, wordt verwacht dat deze immateriële en niet-financiële aspecten van bedrijfsvoering in de nabije toekomst niet alleen de overnamebeslissing, maar ook de waardering zal beïnvloeden. We kunnen dit natuurlijk enkel toejuichen. Want samen met aandacht voor CSR en ESG groeit ook de aandacht voor de cultuur en waarden van de organisatie.

 

Plan je binnenkort een fusie of overname, wil je het integratietraject tot een goed einde brengen en weet je niet goed hoe er aan te beginnen, neem dan zeker contact met ons op.

 

Peter Dick
M&A Integration Expert
Co-founder Fusies en Overnames
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Volg jij ons al op LinkedIn?

 

Joomla Social by OrdaSoft!
 

Related Articles

Fusies en Overnames | Maak van je integratietraject een succes!

“Fusies en Overnames” begeleidt als professionele partner organisaties in het uitwerken en implementeren van een integratieplan bij overnames en fusies. Samen met onze klanten werken we aan een ééngemaakte, toekomstgerichte en dynamische onderneming met een geïntegreerde mens- én resultaatgerichte bedrijfscultuur en betrokken medewerkers. We verzoenen ‘the best of both worlds’ met de ambitieuze strategie voor de toekomst.