Een vergelijking van de Belgische en Nederlandse KMO overnamemarkt

Een vergelijking van de Belgische en Nederlandse KMO overnamemarkt

Half februari verscheen in Nederland de halfjaarlijkse Brooks Overname Barometer H2-2021. Begin mei verscheen bij ons de 2022 M&A Monitor van de Vlerick Business School. Een ideale gelegenheid om beide landen eens te vergelijken? Mogen we ervan uitgaan dat de Nederlandse en Belgische overnamemarkten gelijkaardig zijn? Of is dit een misvatting?

 

Aantal transacties

In Nederland heeft de groei van de overnamemarkt tijdens het eerste halfjaar (+21%) zich grotendeels doorgezet in de 2e helft van 2021. Met een stijging van 4% in het aantal verkooptransacties wordt opnieuw het niveau bereikt van voor de Covid-19 crisis. Uiteraard zijn er sterke verschillen per sector. Zakelijke dienstverlening (incl. ICT), Bouw en aanverwante diensten en de Farmasector realiseren de sterkst stijging. De onzekerheid speelt de daarentegen nog sterk in Horeca, Toerisme en Recreatie.

De Vlerick M&A monitor geeft voor België geen cijfers per sector en ook geen exacte stijging in totaal. Wel geeft ¾ van de respondenten aan dat het aantal transacties sterk is gestegen. 1 op 4 geeft zelfs een stijging aan van meer dan 20%. Opvallend is dat er een positief verband is tussen de grootte van de dealwaarde en evolutie van het aantal transacties.

 

Betaalde bedragen / multiples

Bekijken we de gemiddelde EBITDA multiple die wordt betaald voor KMO’s, dan stellen we vast dat deze in NL 4,85 bedraagt. Uiteraard zijn er grote verschillen per sector. En het is wellicht niet toevallig dat ook hier IT-dienstverlening en de Farmasector aan de top staan en Horeca, Toerisme & Recreatie samen met Detailhandel onderaan bengelen.

Ze vergelijken de gemiddelde Nederlandse KMO multiple ook met enkele Europese landen. België wordt door onze Nederlandse vrienden gemakshalve vergeten.

Als we deze multiples vergelijken met wat in België betaald wordt, dan stellen we vast dat de multiple in België hoog is. Het gewogen gemiddelde van de multiples tot een transactiewaarde van 20 miljoen, bedraagt 5,81. We zitten hiermee terug op het niveau van topjaar 2017. Nederlandse bedrijven zijn dus merkelijk goedkoper dan Belgische ondernemingen.

Uiteraard verschillen ook in België de multiples aanzienlijk per sector. Al zijn het zowel in Nederland als in België wel dezelfde sectoren die goed of minder goed scoren.

 

Duurtijd transactie

In Nederland heeft iets meer dan de helft van de transacties een doorlooptijd van 6 à 12 maand. Bij ons onderhandelen we iets sneller. 62% wordt beklonken op 4 tot 8 maand. 48% wordt zelfs beklonken op maximaal dan 6 maand.

 

Verwachtingen voor 2022

Als we kijken naar de verwachtingen voor 2022 dan is men in Beide landen uitermate positief. In Nederland verwacht 39% dat de overnamemarkt dit jaar verder zal aantrekken. Slechts 3% verwacht een daling. Bij ons zijn we meer uitgesproken. 46% verwacht een stijging (dus meer dan in NL), maar anderzijds verwacht ook 1 op 4 een krimpende markt.

Als kopers waarde willen blijven creëren dan kunnen we veronderstellen dat de multiples hun plafond bereikt hebben. Echter ook hier geldt dat dit niet kan veralgemeend worden naar alle sectoren.

 

Conclusie

Uit onze vergelijking blijkt dat de KMO-overnamemarkt in België en Nederland redelijk gelijkaardig is. Het grootste verschil dat we konden vaststellen is dat de gemiddeld betaalde multiple in België merkelijk hoger ligt dan in Nederland.

 

Plan je binnenkort een fusie of overname en wil je het integratietraject tot een goed einde brengen, maar weet je niet goed hoe er aan te beginnen, neem dan zeker contact met ons op.

 

Bronnen:

  • Brookz Overname Barometer H2-2021
  • 2022 M&A Monitor – Vlerick Business School

 

Peter Dick

Change Consultant
M&A Integration Expert
Zaakvoerder DynamICK
Co-founder 'Fusies en Overnames'

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Volg jij ons al op LinkedIn?

 

 

 

Joomla Social by OrdaSoft!

 

Related Articles

Fusies en Overnames | Maak van je integratietraject een succes!

“Fusies en Overnames” begeleidt als professionele partner organisaties in het uitwerken en implementeren van een integratieplan bij overnames en fusies. Samen met onze klanten werken we aan een ééngemaakte, toekomstgerichte en dynamische onderneming met een geïntegreerde mens- én resultaatgerichte bedrijfscultuur en betrokken medewerkers. We verzoenen ‘the best of both worlds’ met de ambitieuze strategie voor de toekomst.