Wendbare organisaties en medewerkers: hoe krijg je dat voor elkaar?

Wendbare organisaties en medewerkers: hoe krijg je dat voor elkaar?

Wendbaarheid is één van de succesfactoren om van je fusie, overname of change traject een succes te maken.
Nieuwsgierig welke factoren die wendbaarheid verhogen? Lees dan zeker verder.

Vaak sta ik versteld hoe een zwerm vogels feilloos samen vliegt. In een bijzonder snel tempo schakelen ze samen in functie van gewijzigde omstandigheden. Organisaties kunnen heel wat leren van zwermintelligentie! In dit artikel zoomen we verder in op het aspect "wendbaarheid"

Wendbaarheid is de mate waarin je als organisatie in staat bent om te vernieuwen, te innoveren, van richting te veranderen, je aan te passen aan marktomstandigheden, in te spelen op wet- en regelgeving enz. Wendbare organisaties spelen snel en probleemloos in op veranderingen.

 

 1.     Hoe creëer je wendbare, agile teams en organisaties?

 

De basisvoorwaarde voor een wendbare organisatie is heel simpel:
jouw organisatie dient te bestaan uit wendbare medewerkers!

Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers veranderbereid zijn en meegaan in de gewenste richting?
Hoe creëer ik een teamgeest van wendbaarheid?
Geen gemakkelijke vragen. In die zin, dat daar niet 1 kant-en-klare oplossing voor bestaat, het is eerder een én-én-verhaal.

Je dient op verschillende facetten te werken:

 

Communicatie is alles!

Wendbaarheid begint met open communicatie.
Mensen raken, meenemen, begeesteren, zorgen dat ze betrokken zijn en ambassadeurschap ontwikkelen? Dat lukt enkel als de reden van verandering helder en gekend is. Communiceer dus in eerste instantie over ‘waarom is deze verandering belangrijk voor ons?’ in plaats van ‘hoe ziet de verandering eruit?’.

Veranderbereidheid en veranderbekwaamheid begint met inzicht. Ga even na: weten alle afdelingen in je organisatie concreet waarom een verandering wordt doorgevoerd? Wordt daar open over gecommuniceerd?

Wat is de meerwaarde?

Medewerkers die wendbaar zijn zien de meerwaarde van verandering - voor de organisatie, en voor zichzelf.
Help je medewerkers zien dat de behoefte(s) van je bedrijf gewijzigd zijn en dat de vooropgestelde verandering een grote meerwaarde zal opleveren.

Dat houdt in dat managers of directies niet zomaar veranderen om te veranderen, dat geen zinloze veranderingen worden doorgevoerd, dat medewerkers niet overspoeld worden met veranderingen en deze niet zomaar worden doorgedrukt.

Stel jezelf de vraag. Is de keuze om deze verandering door te voeren onderbouwd? Welke is de meerwaarde? Is deze keuze in lijn met de (lange termijn) strategie van de organisatie?

Samen!

Alle voeten dienen in dezelfde richting te staan. Je kunt alleen maar samen wendbaar zijn.
Als slechts een paar medewerkers wendbaar zijn en de rest niet, dan bepaalt de rest het tempo! En niet die enkele wendbare medewerkers!

Focus jij op knelpunten oplossen of denk jij behoeftegericht?

In een niet-wendbare organisatie ligt de focus op knelpunten oplossen. Werken aan verbeterpunten, fouten en uitvalpercentages reduceren, verzuim bestrijden onder de medewerkers enz.

In een wendbare organisatie denkt men vooral aan het vervullen van behoeftes. Welke kwaliteiten kunnen we versterken? Welke zijn onze ontwikkelpunten? Hoe kunnen we de inzetbaarheid onder onze medewerkers vergroten.

Wendbaarheid vereist een andere blik, een andere mindset, een positieve toekomstgerichte mindset.

 

2.     Bied jij 'reddingsvesten' aan?

 

Gooi jij je medewerkers zomaar in het water? Of bied je hen tools, inzichten aan in de vorm van training en coaching?
Wendbaarheid is iets wat je kan aanleren:

-        inzicht in het proces van veranderingen en bedreiging van onze behoeften;
-        omgaan met negatieve gevoelens bij veranderingen;
-        bewustwording van onze natuurlijke reactie wanneer onze behoeften bedreigd worden: vluchten, bevriezen of vechten;
-        weerstanden tegen verandering;
-        inzicht in de negatieve stress die veranderingen kunnen oproepen;
-        valkuilen in hoe we met onszelf communiceren: anderen de schuld geven, vooroordelen, aannames, slachtofferrol;
-        omgaan met tegenslagen;
-        open staan voor verandering en veranderingsbereidheid ontwikkelen;
-        veranderingen aanvaarden of incasseren;
-        omgaan met stress

 

3.     Zijn je managers ‘leiders’?

 

Een wendbare organisatie vraagt - sterker nog – vereist, leiderschap van je managers.
Effectief leiderschap bevordert effectief "volgerschap". Waarom? Leiders stimuleren persoonlijk leiderschap bij de medewerker.
Hoe doen echte leiders dat?

-        medewerkers stimuleren en inspireren om hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen en te benutten;
-        medewerkers helpen om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich te ontplooien;
-        medewerkers motiveren om hun inbreng en zienswijze te geven;
-        door een cultuur te creëren waar medewerkers zich zelf verantwoorden, los van de controle van de leider.

 

4.     Hoe wendbaar is jouw organisatie?

 

Heb jij zicht op het wendbaarheidsgehalte van jouw organisatie?
Maak jij werk van open communicatie?
Zorg jij ervoor dat alle voetjes in dezelfde richting staan?
Bezit iedereen een positieve proactieve mindset?
Bied jij tools en inzichten aan in de vorm van training en coaching?
Stimuleer jij echt leiderschap?

Geen enkele organisatie is gebouwd op één dag.
Kan jij hulp kan gebruiken om de wendbaarheid van je organisatie te verhogen?
Of wil je je organisatie klaarstomen voor een succesvolle fusie of overname? 

Boek gerust een vrijblijvend sparring moment om na te gaan hoe wij je kunnen ondersteunen met onze onze jarenlange expertise. 

Tot binnenkort!

Magali Bleuzé
professional certified coach
co-founder Fusies en Overnames
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Volg jij ons al op LinkedIn?

Related Articles

Fusies en Overnames | Maak van je integratietraject een succes!

Wij begeleiden en ontzorgen organisaties in het uitwerken en implementeren van een integratieplan bij fusies en overnames.
Onze aanpak? Holistisch. We kijken dieper omdat we ook anders luisteren.
Ons doel? Een efficiënte performante organisatie enerzijds, met een geïntegreerde mensgerichte bedrijfscultuur én betrokken medewerkers anderzijds.
Wij zijn ervan overtuigd dat het ene niet zonder het andere kan.