De fusie- en overnamemarkt trekt weer aan.

De fusie- en overnamemarkt trekt weer aan.

Het zal u niet verwonderen dat corona een negatieve impact had op de fusie en overnamemarkt. 
Hoe zien experten de toekomst? Benieuwd wat mee speelt? Lees dan zeker verder.

De impact van corona op de fusie- en overnamemarkt in 2020

In 2019 bleef het aantal overnames stabiel in vergelijking met 2018 met zelfs een lichte toename in het segment van de kleinere deals (minder dan 5 miljoen euro). Ook de gemiddelde waardering (6,5 x EBITDA) bleef gelijk.

De verwachting voor 2020 was dat ten gevolge van de pandemie de markt met meer dan 30% zou krimpen en dat er tevens een machtsverschuiving zou plaats vinden ten voordele van de koper. 
De eerste 6 maanden van 2020 werd dit inderdaad bewaarheid. De fusie- en overnamemarkt kende een terugval van ruim 50%.
De versoepeling van de maatregelen, gevolgd door de snelle economische heropleving en herstel van het vertrouwen, resulteerde uiteindelijk in een daling van minder dan 20%. Ook de multiple bleef nagenoeg constant (gemiddeld 6,4 ipv 6,5 x de EBITDA). Van een machtsverschuiving is dus geen sprake.
Wel zijn er aanzienlijke verschillen merkbaar als we naar de dealgrootte kijken. Het zijn vooral de microdeals onder de 1 miljoen euro en de kleine deals die in de klappen deelden, zowel qua aantal deals als in waardering.

 

 

Wat met 2021?                            

De meeste experten zijn het erover eens dat de Belgische M&A markt zich zal herstellen naar het niveau van 2019

Volgende redenen worden naar voor gehaald:

  • Veel private equity kantoren hebben aanzienlijk veel geld aangetrokken en willen dit kapitaal nu aan het werk zetten. Elke crisis biedt nu eenmaal opportuniteiten.
  • Ook de lage intresten bieden uiteraard opportuniteiten naar financiering.
  • Er zijn ook sectoren die zwaar geleden hebben onder de corona crisis. Zwakkere spelers zijn een prooi voor de financieel sterkere spelers uit die sectoren of voor bedrijven die willen diversifiëren (risicospreiding). Er zijn namelijk heel wat sectoren die niet of nauwelijks geleden hebben onder de pandemie, of zelfs geboomd hebben (technologie & healthcare).
  • Tot slot zijn er heel wat sectoren waar een consolidatiebeweging bezig is of zich op gang trekt.

De voorlopige cijfers uit de Nederlandse markt (gelijkaardig aan de Belgische) lijken deze verwachtingen te bevestigen.

We mogen dus optimistisch zijn voor de toekomst.

Sta je zelf voor een fusie of overname? Boek een vrijblijvend adviesgesprek om na te gaan hoe wij je kunnen ondersteunen met onze jarenlange expertise.

 

Peter Dick

Co-founder Fusies en Overnames
Integration Expert

Volg jij ons al op LinkedIn

                                                             

Bronnen:

M&A Monitor 2020 - Vlerick Management School
M&A Monitor 2021 – Vlerick Management School

Related Articles

Fusies en Overnames | Maak van je integratietraject een succes!

Wij begeleiden en ontzorgen organisaties in het uitwerken en implementeren van een integratieplan bij fusies en overnames.
Onze aanpak? Holistisch. We kijken dieper omdat we ook anders luisteren.
Ons doel? Een efficiënte performante organisatie enerzijds, met een geïntegreerde mensgerichte bedrijfscultuur én betrokken medewerkers anderzijds.
Wij zijn ervan overtuigd dat het ene niet zonder het andere kan.